Winkelwagen is leeg • Toon winkelwagen

Euromi – e-Shop
Maart 2014

1. Voorwaarde om een bestelling te plaatsen

De verbuiker omklaart hierbij minstens 18 jaar oud te zijn en over de juridische mogelijkheid te beschikken om een bestelling te plaatsen op de website.
Voor de producten uitsluitend voor professionele gebruik verklaart de verbruiker over de nodige wettelijke kennis voor het gebruik hiervan te beschikken.

2. Levering

Een bestelling is definitief waneer het wordt bestuurd aan de transporteur.
Voor meer informatie in dit verband, verwijzen wij naar artikel 8 gewijd aan het herroepingrecht.
Het land van facturatie moet overeenstemmen met het land waar de bestelling wordt geleverd.
Elke levering wordt uitgevoerd door een prive transporteur waarborgend een naspeurbaarheid van elke zending tot de levering.

3. Beschikbaarheid

In geval van onbeschikbaarheid van het product biedt Euromi de garantie aan een product voor te stellen aan de klant van gelijkwaardige prijs en kwaliteit. Indien in het geval Euromi het artikel niet kan leveren met dezelfde prijs kwaliteit kan de klant zijn bestelling annuleren.

4. Prijs en betalingswijze

De prijzen van toepassing zijn die geldend op het moment van de bestelling.
De voorop gestelde  prijzen op de website zijn in euros.

De prijzen van de producten zijn uitsluitend voor België met BTW inbegrepen.
De prijzen van de toegankelijke artiekelen evengoed voor België als voor de rest van de wereld, zijn excl. BTW. De BTW wordt toegevoegd of niet in functie van het bestemmingsland van de bestelling. 
Euromi stelt U betalingswijze online met gewone bankkaarten of creditkaarten met een beveiligd betalingssysteem (HiPay) .

5. Tol

Elke bestelling geplaatst op de website en geleverd buiten de Europese Unie kan aan eventuele belastingen en aan een tol gebonden zijn die word opgelet wanneer het pakket zijn bestemming bereikt. Euromi heeft geen controle op deze kosten. De kosten zijn ten lasten van de gebruiker en vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Euromi is niet verplicht om een tol en belastingen te controleren en mee te delen. Voor meer informatie, raadpleeg de bevoegde instanties van uw land.

6. Bestellingweigering

Euromi behoud zich het recht om elke online bestelling te weigeren. Euromi is niet verplicht om zijn weigering te motiveren. Als Euromi besluit een online bestelling niet uit te voeren,  deelt hij de verbruiker ervan mee. De bestellingen kunnen naar behoren op de Euromi e-handel platform via een van deze talen worden uitgevoerd : Frans, Engels, Nederlands en Spaans.

7. Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van een bestelling zijn bestemt voor Euromi.
Euromi verbind zich ertoe om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te eerbiedigen en om ze te behandelen met inachtneming van de wet betreffende de bescherming van het privéleven ten opzichte van het gegevensverwerking van persoonlijke
Krachtens de wet betreffende de bescherming van het privéleven ten opzichte van het gegevensverwerking van persoonlijke aard, beschikt de koper over een recht van toegang wijziging, afschaffing en rectificatie van de persoonsgegevens en behouden door Euromi.
De koper zal de bovenvermelde rechten kunnen uitoefenen door zijn verzoek per e-mail te richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post aan de volgende adress: Euromi s.a. – ZI de Lambermont | 151 rue des Ormes, 4800 Verviers (Belgique).
Euromi zal deze gegevens gebruiken om de bestelling van de koper te behandelen en om mededelingen te versterken en te verpersoonlijken met name door brieven en e-mails.
Euromi zal eveneens deze gegevens kunnen gebruiken om zijn Website te verpersoonlijken volgens de voorkeuren die door de kopers worden vastgesteld.
Deze gegevens zullen in veiligheid door Euromi, behouden worden en zullen naar de partners van Euromi, alleen in verband met de behandeling van de bestelling overgebracht kunnen worden .

Euromi behoud zich het recht de persoonlijke gegevens die u ons meedeelt te laten analyseren.
In verband met de betaling, gebruikt Euromi de diesnten van een bankinstelling die bij de BNB wort geakkrediteerd. Deze instelling respecteerd de veiligheidsnormen die van toepassing zijn op on-line betalingen en gebruikt een gecodeerde taal.
Euromi behoud geen enkel bank leent en communiceert met de bank alleen via referentie nummer.

8. Herroepingsrecht

Een bestelling is definitief wanneer de goederen worden verzonden of aan de transporteur worden afgeleverd.
De consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om de koop af te zien. De termijn van 14 kalenderdagen begint vanaf de dag volgend op de dag van het levering.
Dit recht kan uitgeoefend worden zonder sanctie en zonder vermelding van een motief.
Wat het naleven van de herroepingstermijn betreft wordt de termijn als nageleefd beschouwd als de kennisgeving verstuurd werd voor het verstrijken van de termijn, op voorwaarde dat deze schriftelijk gebeurde die ter beschikking staat van de klanten en waar hij toegang toe heeft.

Euromi s.a.

Z.I. des Plenesses
11, Rue des nouvelles technologies
B-4821 Andrimont
BELGIUM

of per email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien het herroepingsrecht uitgevoerd wordt, is Euromi verplicht tot de terugbetaling van de bedragen die gestort werden door de consument en dit zonder kosten. Deze terugbetaling moet gebeuren ten laatste binnen de dertig dagen volgend op de herroeping.
De kosten die aan de consument aangerekend kunnen worden voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht zijn de rechtstreekse kosten voor terugzending.
Voor elke aankoop ontheffing, heeft de koper de verplichting definitief en voorgoed op te geven het goed te gebruiken.
Wanneer de klant die een product van Euromi geleverd kreeg binnen de 14 kalenderdagen die voorzien zijn voor de uitoefening van het herroepingsrecht en die op om het even welke manier gebruik maakt van de producten uit de doos of ze weggooit, de verpakking of de product zelf opent of beschadigt, wordt voor het verstrijken van de herroepingstermijn. In dit geval  kan de Abonnee dat recht niet meer doen gelden.
De koper zal van het bedrag terugbetaald worden dat hij heeft betaald op de bankrekening verbonden aan zijn betaling.
De veroorzaakte administratieve en de bank kosten zullen van het bedrag van de aankoop tegengehouden worden.

9. Eigensdomvoorbehoud

De geleverde goederen blijven het eigendom van Euromi tot hun overhandiging aan de tranporteur, eens dat de verbruiker de prijs daarvan heeft betaald.

10. Regeling van de geschillen, recht van toepassing en bevoegde rechtspraak.
10.1 Reclamaties

Alle klachten of reclamaties moeten gebeuren via de verzending van een e-mail naar het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. die zal proberen in het 24 bewerkte uur, dat de onvangst van de e-mail volgd, te antwoorden.

10.2 Recht van toepassing en bevoegde rechtspraak.

Deze algemene voorwaarden voor verkoop zijn gebonden aan het Belgische recht en aan de overeenkomst van Wenen over de contracten van internationale verkoop van de goederen. Alle bestaande geschillen betreffende de handelsbetrekking tussen de gebruiker en Euromi zijn gebonden aan de bevoegdheid van de Rechtbank van de stad Verviers (België)

11. Ondernemer van het Euromi e-handel platform.

Euromi s.a.

Z.I. des Plenesses
11, Rue des nouvelles technologies
B-4821 Andrimont
BELGIUM

Contact :

Per email : via het contactformulier of via de e-mail adress Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Per telefoon : +32 (0)87 29 22 22

Per fax : +32 (0)87 29 22 23

NLF System®